ساحل شرقی مالزی

ساحل شرقی مالزی

Beautiful-Malaysia-Wallpaper__yvt2

    East Coast تعدادی از بهترین سواحل مالزی در این ناحیه است. این سواحل شنی ، از کلانتان Kelantan تا ترنگانو Terengganu و پاهانگ و قسمت هایی از جوهور Johor امتداد یافته است. ادامه مطلب »